معرفی

Xendure یک سیستم دیتا استورج توزیع شده و موازی برای نگهداری دیتا در حجم بسیار زیاد (صدها ترابایت تا صدها هزاران ترابایت) است. Xendure با توزیع کردن اطلاعات بین تعداد بسیار زیادی دیسک عادی روی سرورها، با استفاده از الگوریتم های اختصاصی خود کار می کند، و به همین خاطر می تواند به قابلیت ها، حجم و پرفورمانس بسیار فراتر از آنچه در بازارهای استورج متداول است دست پیدا کند.
قابلیت های Xendure را بصورت خلاصه می توان بصورت زیر فهرست کرد:

برای آشنایی بیشتر با هرکدام از ویژگی ها، لطفا به بخش آن مراجعه کرده، یا با متخصصین شرکت ایده نو پیشرو شرق تماس بگیرید.