روش های مختلف دسترسی به دیتا

روش های مختلف دسترسی به دیتا و امکان دسترسی از طریق فایل سیستم، کلاینت سیستم، REST api یا SDK سیستم.

در بیشتر سیستم های راید، مجموعه دیسک های راید شده بصورت یک دیسک جدید دیده می شوند، بنابراین برای استفاده از این دیسک جدید باید آنرا در کنار یک سرور قرار داد. خود این مسائل جانبی مانند نیاز به انتخاب روشی برای دسترسی به اطلاعات و راه اندازی یک کلاستر از سرورها برای تامین redundancy دسترسی به اطلاعات ایجاد می کند.

Xendure امکان دسترسی به اطلاعات ذخیره شده روی خود را به روش های مختلفی فراهم می کند. با استفاده از file system driver می توان Xendure را به عنوان یکی از فایل سیستم های لینوکس مونت کرد و به اطلاعات روی آن دسترسی داشت. این نقطه مونت را می توان از طریق پروتکل های sharing مانند NFS و SMB / CIFS (ویندوز share) روی شبکه برای دسترسی سایر کاربران share کرد.

علاوه بر این می توان از برنامه client خود Xendure که روی سیستم های مختلف نصب می شود استفاده کرد و به اطلاعات ذخیره شده روی سیستم از طریق خود سیستم کلاینت دسترسی پیدا کرد. از آنجا که در این حالت همه کلاینت ها بصورت موازی به سیستم دسترسی پیدا میکنند، با افزایش تعداد نودها و کلاینت ها پرفورمانس مجموع سیستم هم افزایش می یابد، و نیازی هم به تهیه راه حل های file sharing مانند MetaSAN یا Sanergy نیست.

برای برنامه هایی که نیاز به دسترسی مستقیم به منابع ذخیره شده روی سیستم Xendure را دارند هم SDK لازم تهیه شده است. به این صورت این برنامه ها می توانند از حداکثر قابلیت های Xendure بصورت native استفاده کنند.

امکان دسترسی به فایل های روی سیستم بصورت RESTFUL API هم وجود دارد.