طراحی مشترک ایران، اتریش و کانادا

طراحی مشترک بهترین های صنعت IT و کار مشترک تیمی بین تیم هایی از ایران، اتریش و کانادا.

مشکل اساسی که در حال حاضر در صنعت استورج در ایران وجود دارد، این است که تمامی شرکت هایی که در این زمینه کار می کنند، تنها وارد کننده این صنعت هستند و هیچ کدام تخصصی در مورد طراحی و کارکرد درونی سیستم های استورج ندارند. در بهترین حالت، افتخار این شرکت ها در این است که انبار قطعات یدکی بزرگتری دارند، و سریعتر می توانند در صورت خرابی یک قطعه، اقدام به جایگزینی آن کنند.

اما واقعیت این است که در بیشتر موارد، دلیل تعویض یک قطعه سخت افزاری، نداشتن دانش کافی در مورد عملکرد داخلی سیستم است. علاوه بر این پاسخ تمامی این شرکت ها در مورد خطاهای داخلی سیستم، پرسیدن از شرکت سازنده استورج است. پرسشی که به دلائل مختلفی، از جمله تحریم ها، یا سیاست های داخلی شرکت سازنده بی جواب باقی می ماند.

Xendure کار مشترک سه تیم از کشورهای ایران، اتریش و کانادا است. این باعث می شود تیم ایرانی علاوه بر دسترسی به دانش فنی High Tech لازم برای یک سیستم استورج، به عملکرد داخلی سیستم استورج اشراف کامل داشته باشد و بتواند بخش های مختلف سیستم را بسته به نیاز رفع ایراد کرده یا توسعه دهد.