طراحی بصورت file / namespace

دسترسی به حجم نامحدود اطلاعات بصورت یکپارچه و طراحی بصورت file / namespace با سیستم فایل hsrfs.

در سیستم های RAID و استورج های سنتی، تعریف فضای ذخیره سازی اطلاعات بصورت LUN یا Logical UNit است. در این حالت آرایه RAID به تعدادی دیسک مجازی بزرگ تقسیم میشود. اما از آنجا که بیشتر سیستم عامل ها، و سیستم فایل های آنها با شناختن دیسک های خیلی بزرگ مشکل دارند، معمولا محدودیتی از طریق کنترلر RAID به اندازه هر LUN اعمال میشود، که اندازه آنرا محدود می کند. در بیشتر کنترلرهای راید ساختن LUN بیشتر از ۶۴ ترابایت ممکن نیست، و در این حالت یک فضای استورج ۱۰۲۴ ترابایتی در واقع بصورت ۱۶ دیسک ۶۴ ترابایتی مجزا از هم دیده می شوند. از اینجا به بعد دردسر مدیر سیستم برای یکی کردن این دیسک های مجزا از هم، تحت یک unified namespace با استفاده از LVM یا هر تکنیک دیگری شروع می شود.

Xendure در طراحی خود، مفهومی به نام LUN یا پارتیشن ندارد و به جای آن از مفهوم namespace استفاده میکند. در این حالت namespace مفهومی معادل فولدر / دایرکتوری در سایر فایل سیستم ها است. به عبارت دیگر، حتی یک فضای چند ده هزار ترابایتی هم در Xendure بصورت یکپارچه دیده می شود و می توان از آن بصورت یکپارچه استفاده کرد و نیازی به راه حل های LVM یا unified namespace مجزا نیست.